• Επιλογή γλώσσας
  • English
  • Ελληνικά
×

Status message

Πρέπει να προχωρήσετε σε είσοδο ή εγγραφή για να καταθέσετε τα σχόλιά σας.

Πείτε μας τη γνώμη σας

Ελληνικά

Η συγκεκριμένη ενότητα του portal DemoCU επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να καταθέσει την άποψή του σχετικά με το υπό διαμόρφωση Σχέδιο Διαχείρισης των Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών του Δήμου Κορυδαλλού.

Ο Δήμος Κορυδαλλού επιχειρεί να ενισχύσει τις συμμετοχικές διαδικασίες στους τομείς του Πολιτισμού και Αθλητισμού, με στόχο οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη δημοτική αρχή να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Για τον σκοπό αυτό, προσκαλεί όλους τους πολίτες-κατοίκους, τους εκπροσώπους φορέων αλλά και γενικότερα τους χρήστες των υπηρεσιών του, να συμμετέχουν και να διατυπώσουν τις απόψεις τους μέσω του ερωτηματολογίου που ακολουθεί. Οι απόψεις των πολιτών και φορέων που θα συγκεντρωθούν θα αποτελέσουν για τον Δήμο ιδιαίτερα πολύτιμη πηγή πληροφορίας για τη διαμόρφωση πολιτικών στους προαναφερόμενους τομείς.

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να αξιολογήσει τον γενικό στόχο του Σχεδίου Διαχείρισης των Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών του Δήμου Κορυδαλλού, τους άξονες προτεραιότητας στους οποίους αυτός αναλύεται, καθώς και τις κατευθύνεις πολιτικής του κάθε άξονα προτεραιότητας, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί από την ομάδα έργου του DemoCU και παρουσιάζονται κατωτέρω.

Η αξιολόγηση του γενικού στόχου και των αξόνων προτεραιότητας του υπό διαμόρφωση Σχεδίου από κάθε πολίτη μπορεί να γίνει μέσω της υποβολής του βαθμού στον οποίο συμφωνεί ή διαφωνεί, αλλά και μέσω της ελεύθερης κατάθεσης απόψεων (ελεύθερο κείμενο όπου κάθε εγγεγραμμένος πολίτης μπορεί να καταθέσει τους λόγους για τους οποίους συμφωνεί ή διαφωνεί).

Η αξιολόγηση των κατευθύνσεων πολιτικής του κάθε άξονα προτεραιότητας μπορεί να γίνει επιλέγοντας απλώς τις δύο (2) κατευθύνεις πολιτικής που ο κάθε συμμετέχων θεωρεί ως τις πιο σημαντικές.
     
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση της άποψής σας στο υπό διαμόρφωση Σχέδιο Διαχείρισης των Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών του Δήμου Κορυδαλλού είναι η είσοδος/εγγραφή σας στο portal. Αν δεν το έχετε κάνει μπορείτε να δείτε το Σχέδιο εδώ καθώς και τα σχόλια των ήδη εγγεγραμμένων χρηστών εδώ. Αν θέλετε να κάνετε είσοδο/εγγραφή στο portal προκειμένου να καταθέσετε την άποψή σας μπορείτε να πατήσετε εδώ.